For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kernvak Publieksgeschiedenis
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  18
 • Special Topics in Public History I
  Blok 1
  6
 • Special Topics in Public History II
  Blok 2
  6
 • Praktijkperiode Publieksgeschiedenis
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
 • Masterscriptie Geschiedenis
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18
UvA Studiegids: Publieksgeschiedenis
 • Kernvak: Publieksgeschiedenis

  In het kernvak maak je kennis met het brede terrein van de publieksgeschiedenis. In het eerste blok bestudeer je de belangrijkste opvattingen over de maatschappelijke betekenis van geschiedenis en leer je de verschillende (onderzoeks)tradities binnen de publiekgeschiedenis kennen. Tijdens deze weken houd je een portfolio bij, waarbij je de theorie koppelt aan voorbeelden uit de praktijk. Een voorbeeld van zo'n portfolio uit het studiejaar 2020-2021 is hier te vinden.

  In blok II en III ga je zelf aan de slag met een praktijkopdracht. Aan de hand van concrete publiekshistorische projecten, aangevuld met workshops, gastcolleges en excursies, maak je kennis met relevante technieken en verschillende media en voer je een opdracht uit voor een bedrijf of (overheids)instelling. In het derde blok maak je in teamverband een korte historische documentaire over Amsterdam voor de Biografie van Amsterdam).

 • Stage

  De stage is een vast onderdeel van de master Publieksgeschiedenis. Gedurende drie maanden werk je met professionals aan een duidelijk omschreven opdracht  binnen een instelling die geschiedenis voor een niet-academisch publiek toegankelijk maakt. De opleiding zorgt zelf voor een aanbod van relevante stageplekken. Het gaat daarbij onder andere om musea (Amsterdam Museum, Tropenmuseum, Wereldmuseum), archieven (Stadsarchief Amsterdam), ontwerpbureaus (Kossmann.De Jong, Studio Louter), televisieprogramma's (Verborgen Verleden, Andere Tijden) en tijdschriften (Ons Amsterdam).

 • Excursie

  Tijdens de master bezoek je gezamenlijke tentoonstellingen en historische manifestaties, spreek je met professionals over hun keuzes en dilemma’s, volg je workshops en leer je van Studio Louter de geheimen van een goede pitch.

 • Masterscriptie

  Bij de master Publieksgeschiedenis kies je zelf het onderwerp van je masterscriptie (18 EC) en krijg je intensieve begeleiding van een docent. Natuurlijk helpen de docenten je bij de keuze van een goed onderwerp en een geschikte benadering van dat onderwerp. Daarnaast wordt een scriptiewerkgroep aangeboden die je helpt deadlines te halen en je work in progress met je medestudenten te bespreken.

  Met je masterscriptie lever je een eigen bijdrage aan het zich snel ontwikkelende vakgebied van de public history als academische discipline.

Doorstroommogelijkheden

Als je tijdens de master Publieksgeschiedenis ontdekt dat je meer onderzoek zou willen doen, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar de tweejarige research master Geschiedenis. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken die je tijdens het eenjarige programma hebt behaald, meenemen naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen. Let op: je kunt alleen per september instromen in de onderzoeksmaster.

Publieksgeschiedenis in deeltijd

Het programma wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval twee jaar. Je volgt dan maximaal 30 EC per jaar (12-18 EC per semester). Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het studieplan voor de deeltijdopleiding stel je samen in overleg met de mastercoördinator (zie: Contact).

Accreditatie en afstudeertitel

Publieksgeschiedenis is een programma van de opleiding Geschiedenis. Deze is positief getoetst (geaccrediteerd) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit betekent dat het programma Publieksgeschiedenis na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).