For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Daarom Stads- en architectuurgeschiedenis aan de UvA

Alleen aan de UvA

Dit is de enige master in Nederland waar je steden binnen en buiten Europa historisch en ruimtelijk bestudeert.

Ideale studieomgeving

Dankzij zijn geschiedenis en culturele instellingen is Amsterdam de perfecte locatie voor deze opleiding. Excursies, colleges en deelname aan activiteiten van het Amsterdam Centre for Urban History verrijken het programma.

Kies jouw interesse

Je kunt in overleg met docenten je eigen keuzeruimte invullen. Ook kun je direct ervaring opdoen in het werkveld middels een stage.

Onderwijs

De relatief kleine werkgroepen maken het mogelijk om actief bij te dragen aan lopend onderzoek van docenten.

Past Stads- en architectuurgeschiedenis bij jou?

  1. Je hebt interesse in het verleden en heden van stedelijke samenlevingen en de fysieke stad binnen en/of buiten Europa.
  2. Je houdt van multidisciplinair en vergelijkend onderzoek, waarbij je verbanden legt tussen het lokale en het mondiale, en de historische stad benadert vanuit sociaaleconomische, ruimtelijke, culturele en politieke invalshoeken.
  3. Je doet graag (architectuur)historisch onderzoek en je vindt het uitdagend om theoretische inzichten toe te passen in je eigen onderzoek.
  4. Je bent geïnteresseerd in de toepassing van je wetenschappelijke kennis in actuele stedelijke vraagstukken.
  5. Je wilt stads- en architectuurhistorische bronnen bestuderen en analyseren met behulp van digitale technieken als 3D en GIS.
Stads- en architectuurgeschiedenis uitgelegd

Diploma

Stads- en architectuurgeschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma
MA Geschiedenis
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034
Locatie
Universiteitskwartier