For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Wetenschappelijk onderlegd en didactisch vaardig

Door de combinatie van educatie en vakinhoud vergroot je op een bijzondere manier je kennis; je verwerft expertise in het doen van historisch wetenschappelijk onderzoek en in de vakdidactiek. Door innovatieve en inspirerende voorbeelden uit de theorie en de praktijk leer je op een verfrissende manier na te denken over het werkveld onderwijs en deze te onderzoeken. Hierdoor ontwikkel je een eigen onderwijsstijl. Daarnaast word je geschoold in pedagogiek, leer je didactisch verantwoorde keuzes te maken en word je vaardig in het stimuleren van historische interesse en het ontwikkelen van goede lessen. Je krijgt uitgebreide begeleiding bij het ontwikkelen van je eigen specialisatie, profiel en onderwijsvisie door zowel docenten van de master Geschiedenis als de docenten van de lerarenopleiding.

UvA-master Geschiedenis (Educatie en communicatie) uitgelegd

In deze video delen een docent en (oud-)studenten van de master Educatie en communicatie hun ervaringen met de opleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Unieke combinatie

Geschiedenis en educatie

Praktijkervaring

Stage van 1,5 jaar

Toekomst

Goede kansen op de arbeidsmarkt

Kleinschalig onderwijs

Persoonlijke begeleiding

Vaardigheden van onschatbare waarde

Als eerstegraads docent beschik je over een groot arsenaal aan vaardigheden. Het leraarschap vergt flexibiliteit, samenwerking met anderen, en een onderzoekende, analytische, kritische en reflectieve houding. Het is een dynamisch en uitdagend beroep dat vraagt om mensen die kunnen innoveren en anderen kunnen inspireren het beste uit zichzelf te halen. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde in tal van beroepen. Je leert een vak waar je alle kanten mee uit kunt!

Veel praktijk binnen het onderwijs

Om je goed voor te bereiden op het leraarschap en de arbeidsmarkt bieden we je de mogelijkheid om veel ervaring in de praktijk op te doen door middel van een stage van in totaal 1,5 jaar. Daarnaast heb je binnen het programma keuzeruimte op het gebied van taal, literatuur of didactiek. Denk bijvoorbeeld aan een keuzevak of een stage of onderzoek in het buitenland. Daarmee verbreed je je kennis en ervaring en ontwikkel je vaardigheden die van pas komen binnen educatieve en communicatieve contexten.

Dr. Paul Knevel
Copyright: Paul Knevel
In deze master leer je te schakelen tussen vakkennis en maatschappelijke onderwijskundige thema's en debatten. Dit scherpt je inzichten als historicus en helpt je een eigen stem als eerstegraads leraar Geschiedenis te ontwikkelen.

Waarom Geschiedenis (Educatie en communicatie) aan de UvA?

  • Theorie en praktijk
    In de tweejarige educatieve master aan de UvA worden het vakinhoudelijk deel en de voorbereiding op het beroep van geschiedenisleraar gedurende de hele opleiding gecombineerd.
  • Museumwereld
    In de master is ook aandacht voor educatie in musea. Je werkt samen aan een concrete opdracht voor een museale instelling.
  • Actueel
    Er is veel aandacht voor het leren ontwerpen van onderwijs dat aansluit bij inzichten uit vakdidactisch onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in het curriculum en op scholen.

Na je studie

De master Geschiedenis (Educatie en communicatie) leidt tot een eerstegraads bevoegdheid waarmee je in het hele voortgezet onderwijs kunt lesgeven. Maar er zijn ook tal van andere mogelijkheden. Met de verworven vaardigheden kun je uitstekend terecht in diverse functies in het bedrijfsleven, de journalistiek, bij de overheid of bij culturele instellingen.

Extra jaar studiefinanciering

Als je de tweejarige master Educatie en Communicatie gaat volgen kun je in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering. Lees de voorwaarden om te bepalen of je gebruik kunt maken van deze regeling.

Diploma

Na afronding van de master Geschiedenis (Educatie en communicatie) ben je eerstegraadsbevoegd docent geschiedenis en krijg je de titel Master of Science (MSc) in de Mens- en maatschappijwetenschappen. Dit betekent dat je aan de slag kunt in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ben je uitstekend voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Zo kun je bijvoorbeeld onderwijs geven aan volwassenen.

Feiten & cijfers
Diploma
MSc Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
120 EC, 24 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
68538
Locatie
Universiteitskwartier