For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Geschiedenis
Compare programme
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kernvak master Geschiedenis
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  18
 • Zorgen voor het zelf. Groep en individu in het tweede millennium na Christus (ca. 1000-2000)
  Blok 1
  6
 • Coping with Crisis: Natural Disasters in Antiquity and Beyond
  Blok 2
  6
 • Vrije keuze
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
 • Masterscriptie Geschiedenis
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18
Verplicht vak
Keuzevak
 • Kernvakken

  In de kernvakken vergroot je je kennis van historisch onderzoek. Je leert de belangrijke debatten in het vakgebied kennen en de verschillende historiografische en theoretische visies in discussies te ontrafelen. Daarnaast ontwikkel je kennis over verschillende onderzoekspraktijken, zoals digital history, global history en nieuwe benaderingen in de politieke geschiedenis en cultuurgeschiedenis, en leer je hoe je deze kunt toepassen in je eigen onderzoek.

 • Themacolleges

  In de themacolleges pas je concepten en benaderingen uit de kernvakken toe op actuele thema’s uit het verleden die meerdere tijdvakken beslaan. In de afgelopen jaren stonden onder meer de volgende thema’s centraal: de verhouding tussen groep en individu, de doorwerking van de dekolonisatie, de opkomst van de moderne consumptiesamenleving en de wijze waarop samenlevingen met (natuur-)rampen zijn omgegaan.

 • Keuzeruimte

  In het tweede semester verbreed en verdiep je je kennis via twee keuzevakken (elk 6 EC) of een stage (6 of 12 EC) bij een van de vele onderzoeks- en overheidsorganisaties of culturele instellingen die Amsterdam rijk is. Ook journalistieke stages zijn mogelijk.

  De opleiding Geschiedenis en de Faculteit der Geesteswetenschappen bieden een ruim scala aan keuzevakken die aansluiten bij thema’s uit de master Geschiedenis, zoals ‘Civilization. A western or a global concept?’, ‘Playing and Performing in the Pre-modern City’ en ‘European Experiences of Decolonization’.

 • Masterscriptie

  Met je scriptie krijg je de kans op basis van oorspronkelijk eigen historisch onderzoek een originele bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur en kennis. Je zoekt in januari samen met de docenten van het kernvak een scriptiebegeleider die jou begeleidt met het formuleren van de onderzoeksvraag, het onderzoek zelf en de verslaglegging.

Doorstroommogelijkheden

Als je tijdens de master Geschiedenis ontdekt dat je meer onderzoek zou willen doen, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar de tweejarige research master Geschiedenis. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken die je tijdens het eenjarige programma hebt behaald, meenemen naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen. Let op: je kunt alleen per september instromen in de onderzoeksmaster.

Geschiedenis in deeltijd

Het eenjarige programma Geschiedenis wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval anderhalf jaar. Als deeltijdstudent volg je maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester). Je volgt het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten stellen hun programma op in overleg met de mastercoördinator.

Accreditatie en afstudeertitel

Het masterprogramma Geschiedenis is positief getoetst (geaccrediteerd) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit betekent dat de opleiding na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).