Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

HERA JPI Heritage in Changing Environments Call toekenning voor Heleen van Londen

6 september 2018

700.000 euro voor onderzoek naar de sociale impact van community archaeology volgens een in Engeland ontwikkelde methode. Onderzoekers uit vier Europese landen werken samen en vergelijken de uitkomsten. 250.000 euro is beschikbaar voor het Nederlandse onderzoek.


CARE M-SOC project onderzoekt op welke wijze publieksparticipatie in archeologisch onderzoek kan bijdragen aan bredere maatschappelijke opgaven. Daarmee kan de erfgoedsector haar rol in de samenleving mogelijk versterken.

Gemeenschappen in dorpen en het buitengebied krijgen te maken met verstedelijking, migratie en technologische innovatie waardoor het sociale weefsel verandert. Tegelijk leidt de ontwikkelingsdruk ertoe dat het lokale erfgoed over het hoofd wordt gezien en er onvoldoende middelen zijn voor erfgoedbescherming. Community Archaeology heeft een unieke en onderscheidende kwaliteit daar waar het gaat om het verkrijgen van sociale binding en de co-creatie van de lokale geschiedenissen.

Projectpartners uit Engeland, Polen Tsjechië en Nederland werken met een in Engeland ontwikkelde methode gericht op archeologisch gravend onderzoek in dorpen waaraan de lokale gemeenschap deelneemt met zowel een historische als een sociale insteek. Deze benadering maakt gebruik van disciplines zoals archeologie, historische geografie, sociale psychologie, digital humanities en geschiedenis met nadruk op de Middeleeuwen.

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen