Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. M.F.P. (Menno) Dijkstra

Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: Anneke Dekker

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
 • Kamernummer: 2.02
Postadres
 • Postbus 94203
  1090 GE Amsterdam
 • Profiel (NL)

  Menno Dijkstra (1971) is als ‘veldarcheoloog en beheerder velddocumentatie en depot’, verbonden aan het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA).

  Mijn specialisme is de archeologie van de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, waarbij de nadruk ligt op de Vroege en Volle Middeleeuwen van Noordwest-Europa (AD 450-1250). Aantrekkelijk aan archeologie van de Middeleeuwen de Nieuwe tijd is het uitvoeren van onderzoek op het snijvlak met andere wetenschappen als geschiedenis, antropologie, historische geografie en toponymie.

  Twee potten van Pingsdorf-aardewerk, gevonden in Limmen

  De eerste schreden op archeologisch terrein vonden plaats in 1985, toen ik deelnam aan de opgravingen bij kasteel Dever in mijn geboorteplaats Lisse. In 1996 studeerde ik af aan bij het IPP aan de Universiteit van Amsterdam. Korte tijd later begon mijn promotieonderzoek. Dit resulteerde in 2011 in  het proefschrift Rondom de mondingen van Rijn & Maas. Deze studie geeft een beeld van landschap en bewoningsgeschiedenis van het Zuid-Hollandse kustgebied tussen 270 en 900 na Chr.

  In mijn loopbaan ben ik betrokken geweest bij uiteenlopende projecten en opgravingen. Dit betreft zowel nieuw onderzoek als oud onderzoek dat al lange tijd onuitgewerkt op de plank lag. In mijn huidige functie bij de UvA ben ik mede verantwoordelijk voor de opzet en het onderwijs van de veldcursussen archeologie voor de studenten. Daarnaast beheer ik de documentatie en vondsten van het Noordwest-Europese onderzoek dat onder de opgravingsvergunning van de UvA is uitgevoerd. Veel van het oude, pre-Malta onderzoek zal de komende paar jaar worden afgestoten naar de betreffende provinciale depots – voor zover het niet wordt uitgewerkt door ACASA zelf.

  Naast deze functie werk ik een deel van de week als projectleider bij Diachron UvA bv. Daarnaast ben ik nog actief voor mijn eigen bedrijfje Diggel Archeologie.

  Mijn interessegebieden zijn: middeleeuws aardewerk, huisbouwtradities, nederzettingsgeschiedenis, historische-geografie en toponymie.

  Tenslotte ben ik geregistreerd senior KNA archeoloog en senior KNA specialist materialen.

   

   

  Klein woonstalhuis uit de eerste helft van de 6e eeuw, gevonden in Katwijk-Zanderij
 • Profile (English)

  Menno Dijkstra (1971) is ‘field archaeologist and keeper of field documentation and depot’ of the Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA).

  I’m specialized in medieval and post medieval archaeology, especially the Early and High Medieval Period of north-west Europe (AD 450-1250). Active in archaeological projects since my masters degree in 1996, I'm experienced in excavating, elaborating and reporting excavations.

  My doctoral reseach was on the Late Roman and Early Medieval habitation history of the estuaries of the Rhine and Meuse. It was published in 2011 as 'Rondom de mondingen van Rijn & Maas' (with a summary in English).

  Two pots produced in Pingsdorf and found in Limmen (north west of Amsterdam).

  Research topics:

  • medieval ceramics
  • house building traditions
  • settlement history
  • historical geography
  • toponymy
  Short byre house from Katwijk-Zanderij (west of Leiden), dating from the first half of the 6th century.
 • Publicaties (NL)

  Een greep uit mijn nederlandstalige publicaties:  

  Dijkstra, M., 2000: Te Lis en bij Dever. De vroegste middeleeuwse bewoningsresten van Lisse, Westerheem 49, 185-193.

  Bazelmans, J./M. Dijkstra/J. de Koning, 2002: Voorspel. Holland in het eerste millenium, in T. de Nijs/E. Beukers (eds.) Geschiedenis van Holland tot 1572, Deel I, Hilversum, 20-68.

  Dijkstra, M./S. Ostkamp, 2002: Een kijkje in de keuken van een VOC-beambte. Het porseleinbezit van Adriaan Block (1581/82-1661) en de introductie van porselein in de Nederlanden, in M.H. Bartels/E.H.P. Cordfunke/H. Sarfatij (eds.), Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie, Hilversum (SCHI-reeks 2), 85-104.

  Dijkstra, M./J. de Koning, 2002: Zeldzaam van aard, edel in bedoeling en gepast van uitvoering? Een archeologisch perspectief op de Hollandse huldtonelen, Holland 34, 130-149.

  Dijkstra, M.F.P./J. de Koning/S. Lange e.a., 2006: Limmen – De Krocht. De opgraving van een middeleeuwse plattelandsnederzetting in Kennemerland, Amsterdam (AAC-publicaties 41).

  Grinsven, P.F.A. van/M.F.P. Dijkstra, 2006: Een nederzetting achter het torentje. De lokale bewoningsgeschiedenis van Koudekerk aan den Rijn tot het jaar 1000, Koudekerk aan den Rijn.

  Dijkstra,  M.F.P./C.R. Brandenburgh (eds.), 2010: Leiden – Aalmarktschool. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar 800 jaar bewoning langs de Oude Rijn, ter plaatse van het voormalige St. Catharina-gasthuis, Leiden (Bodemonderzoek en Bouwhistorie in Leiden 1).

  Dijkstra, M.F.P., 2011: Rondom de mondingen van Rijn en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek, Leiden (academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam).

   Dijkstra, M.F.P., 2012: Zicht op Hooghuizen. Een inventariserend archeologisch onderzoek naar een ‘begraven hofstede’ in Limmen, Amsterdam (Diachron notitie 113).

  Zon, M. van/M.F.P. Dijkstra e.a., 2015: 600 jaar middeleeuwse bewoning op het terrein van de voormalige textielfabriek HaVeP. Aanvullend inventariserend veldonderzoek en opgraving in plangebied Puijacker te Tilburg, Leiden (Archol-rapport 177).

  Dijkstra, M.F.P., e.a., 2015: Rondom de kerk van Eicha. Archeologisch onderzoek bij de herinrichting van het centrum van Bergeijk, Amsterdam (Diachron publicatie 59).

  Dijkstra, M.F.P. /A.A.A. Verhoeven/K.C.J. van Straten (red.), 2016: Nieuw licht op Leithon. Archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in plangebied Leiderdorp-Plantage, Amsterdam (Themata 8).

 • Publications (English)

  Bazelmans, J./M. Dijkstra/J. de Koning, 2004: Holland during the first millenium, in M. Lodewijckx (ed.), Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of north-west Europe in the first millenium AD, Leuven (Acta Archaeologica Lovaniensia, Monographiae 15), 3-36.

  Dijkstra M.F.P./T. de Ridder, 2009: Circular fortresses in the provinces of North and South Holland (West Frisia), in M. Segschneider (ed.), Ringwälle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends n. Chr. an Nord- und Ostsee, Neumünster, 201-218.

  Dijkstra, M./Y. Sablerolles/J. Henderson, 2010: A traveller's tale. Merovingian glass bead production at Rijnsburg, the Netherlands, in C. Theune/ F. Biermann/R. Struwe, G.H. Jeute (eds.), Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag, Rahden/Westf. (Internationale Archäologie – Studia Honoraria 31), 175-199.

  Dijkstra M./H. van der Velde, 2011: Plots, pots and pins. Transformations in the Rhine estuary during the Early Middle Ages, in T.A.S.M. Panhuysen (ed.), Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Proceedings of the 60th Sachsensymposion 19-23 September 2009 Maastricht, Hannover (Neue Studien zur Sachsenforschung 3), 9-22.

  Theuws, F./M. Dijkstra, 2017: The stratigraphic sequence and history of depositions on the Vrijthof square, in F. Theuws/M. Kars (eds.), The Saint-Servatius complex in Maastricht. The Vrijthof excavations (1969-1970), Bonn, 98-155.

  Dijkstra, M./J. de Koning, 2017: ‘All quiet on the western front’? The Western Netherlands and the ‘North Sea Culture’ in the Migration Period, in J. Hines/N. IJssennager (eds.), Frisians and their North Sea Neighbours. From the 5th century to the Viking Age, Woodbridge, 53-73.

  Verhoeven, A.A.A. /M.F.P. Dijkstra, 2017: Leiderdorp: a Frisian settlement in the shadow of Dorestad, in J. Moreland/J. Mitchell/B. Leal (eds.), Encounters, excavations and argosies. Essays for Richard Hodges, Oxford, 329-340.

  Dijkstra, M.F.P./A.A.A. Verhoeven, in prep.: Revetments and Refuse: The booming economy and material culture of Carolingian Leiderdorp in the Rhine delta, in Proceedings of the 67th Sachsensymposion 17.-21. September 2016 Antwerp.  

 • Publicaties

  2019

  • Dijkstra, M. F. P., & Verhoeven, A. A. A. (2019). Revetments and Refuse: The booming economy and material culture of Carolingian Leiderdorp in the Rhine delta. In Early medieval waterscapes : Risks and opportunities for (im)material cultural exchange (pp. 65-78). Wendeburg.

  2016

  • Dijkstra, M. F. P., & Verhoeven, A. A. A. (2016). Synthese: Vroegmiddeleeuws Leithon in een breder perspectief. In M. F. P. Dijkstra, A. A. A. Verhoeven, & K. C. J. van Straten (Eds.), Nieuw licht op Leithon: Archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in plangebied Leiderdorp-Plantage (pp. 703-731). (Themata; Vol. 8). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Symonds, J., Vařeka, P., Preusz, M., & Dijkstra, M. F. P. (2016). War and Peasants: An Archaeology of Village Destruction and Abandonment during the Thirty Years’ War in West Bohemia. Archaeopress Publishing.

  2006

  • Dijkstra, M. F. P., & e.a, U. (2006). Calamiteitenberging Woudse Polder. Archeologisch onderzoek in het kadetracé. (AAC-publicaties; No. 37). onbekend: Archeologie. [details]
  • Dijkstra, M. F. P., Ostkamp, S., & e.a, U. (2006). 'Vondsten uit een beerput van huis Rosendaal te Lisse (ca. 1590-1630). Een kijkje in de keuken van een VOC-beambte'. In H. Clevis, & S. Ostkamp (Eds.), Assembled Articles 3 (pp. 139-183). Zwolle. [details]
  • Dijkstra, M. F. P., de Koning, J., & Lange, S. (2006). Limmen - De Krocht. De opgraving van een middeleeuwse plattelands-nederzetting in Kennemerland. onbekend: Archeologie. [details]

  2005

  • Dijkstra, M. F. P. (2005). 'Middeleeuwse gulle gaven, greppels en waterputten. De opgraving Wijk bij Duurstede - David van Bourgondieweg.'. (26). Amsterdam: AAC Publicaties. [details]

  2004

  • Bazelmans, J. G. A., Dijkstra, M. F. P., & de Koning, J. (2004). Holland during the first millenium. In M. Lodewijckx (Ed.), Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of north-west Europe in the first millenium AD (pp. 3-36). (Acta Archaeologica; No. 15). Leuven. [details]
  • Dijkstra, M. F. P. (2004). Between Britannia and Francia. The nature of external socio-economic exchange at the Rhine and Meuse estuaries in the Early Middle Ages. In Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 2003 -51 (pp. 397-408) [details]
  • Dijkstra, M. F. P., & Flamman, J. P. (2004). Onderweg naar gisteren. Archeologisch onderzoek naar 2000 jaar wegopbouw langs de noordzijde van het Vrijthof te Maastricht. (AAC-publicaties; No. 24). Amsterdam: AAC. [details]

  2017

  • Verhoeven, A. A. A., & Dijkstra, M. F. P. (2017). Leiderdorp: a Frisian settlement in the shadow of Dorestad. In J. Mitchell, J. Moreland, & B. Leal (Eds.), Encounters, Excavations and Argosies: essays for Richard Hodges (pp. 329-340). Archaeopress Archaeology. [details]

  2002

  • Dijkstra, M. F. P. (2002). Bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek naar archeologische waarden in het plangebied 'De Horn', gemeente Rijnsburg. (AAC-publicaties; No. 10). Amsterdam: AAC. [details]
  • Dijkstra, M. F. P., & de Koning, J. (2002). Zeldzaam van aard, edel in bedoeling en gepast van uitvoering? Een archeologisch perspectief op de Hollandse huldtonelen. Holland, 34, 130-149. [details]
  • Dijkstra, M. F. P., Flamman, J. P., Slopsma, J. D., & Troostheide, C. D. (2002). Inventariserend veldonderzoek in het plangebied 'De Horn', gemeente Rijnsburg. Een archeologisch onderzoek in het kader van hetFrisia Project van de Universiteit van Amsterdam. (AAC-publicaties; No. 9). Amsterdam: AAC. [details]

  Spreker

  • Dijkstra, M. F. P. (speaker) (3-9-2002). Between Britannia and Francia. The nature of external socio-economic exchange at the Rhine and Meuse estuaries in the Early Middle Ages, Conference: Sachsen-symposium, Schwerin.
  • Dijkstra, M. F. P. (speaker) & Sablerolles, Y. (speaker) (29-8-2002). A traveller's tale. Merovingian glass bead production at Rijnsburg, the Netherlands, Conference: Second Nordic Glass Bead Symposium, Copenhagen.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Diggel Archeologie
   Archeologisch specialistisch onderzoek