For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Alumna Wietske van Oostveen vertelt over de master Geschiedenis van de internationale betrekkingen en haar loopbaan.
FGw / Geschiedenis / Wietske van Oostveen

Wat heb je hiervoor gedaan?
'Voordat ik begon met de master heb ik de bachelor Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam voltooid. Een brede bachelor, waar ik ruime keuze had in de te volgen vakken. Uiteindelijk heb ik een major Europees Recht gevolgd en als tweede major viel mijn keuze op Europese Geschiedenis. Die twee majors vielen goed samen in het onderwerp van mijn bachelorscriptie: een onderzoek naar de veranderingen van de positie van civiele strijders in het internationaal (oorlogs)recht tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de internationale strijd tegen het terrorisme. Dit gaf uiteindelijk de doorslag in mijn keuze voor de master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Het plaatsen van actuele internationale vraagstukken binnen een interdisciplinair historisch kader leek mij heel interessant.'

Hoe ziet het programma van deze master eruit?
'Het begint in het eerste halfjaar met twee verplichte onderdelen. In het kernvak Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen komen meerdere aspecten samen: van het schrijven van een beleidsstuk tot het toepassen van theorieën van internationale betrekkingen. Daarnaast maak je tijdens dit vak een begin met je scriptie en leg je je onderzoeksplannen door middel van een presentatie voor aan je medestudenten.
Het andere vak gaat over idealisme en internationale betrekkingen. Je bestudeert hiervoor veelvuldig primaire bronnen, verschillende stromingen binnen de internationale betrekkingen en schrijft uiteindelijk een groot werkstuk. In het tweede semester ben je vrij om verschillende keuzevakken te volgen, ook van andere masters. Ik heb vakken van de master Militaire geschiedenis gekozen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een stage te lopen.'

Waar ging je afstudeerscriptie over?
'Omdat de combinatie van internationale betrekkingen, geschiedenis en internationaal recht mij fascineert, heb ik mijn scriptie geschreven over de politieke invloed van de regering van Cambodja op het Cambodja-Tribunaal. Een heel actueel onderwerp, maar wel met een lange en gecompliceerde voorgeschiedenis.'

Waarom aan de UvA?
'Mijn bachelor heb ik ook aan de UvA gevolgd. Ik vind Amsterdam een levendige stad en de UvA een fijne omgeving om je te ontplooien. Als student sta je redelijk dichtbij de docent. Dat biedt ruimte voor vragen en het vormen van je eigen ideeën. Wat fijn is aan deze master is dat de vakken in het eerste semester vaststaan, maar dat je daarna genoeg keuzevrijheid hebt om je eigen studiepad te kiezen.'  

Weet je al wat je hierna gaat doen?
'Na het volgen van alle reguliere vakken heb ik (extracurriculair, dus niet voor studiepunten) stage gelopen bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Hier kreeg ik de opdracht om een zelfstandig onderzoek te verrichten dat zou resulteren in een historische missiebeschrijving. Ik kreeg hier veel ruimte maar heb ook echt ervaren hoe het is om deel uit te maken van een wetenschappelijk instituut. Dit heeft mij uiteindelijk direct na mijn stage en afstuderen een baan als projectmedewerker opgeleverd bij hetzelfde instituut.
Ik ben nu bezig met het ontsluiten van een archief. Dat geeft mij weer inzicht in een andere tak van de geschiedwetenschap. In de toekomst zou ik graag actief blijven in het wetenschappelijk veld, maar ik houd mijn opties open; er zijn nog tal van andere mogelijkheden.'

Heb je tips voor aankomende studenten?
'Kies vooral wat je echt interesseert en toon initiatief. Het draait vooral om het uitvoeren van eigen ideeën, enthousiasme en doorzettingsvermogen; probeer op dat vlak op te vallen. Probeer daarnaast verder te kijken, er zijn zoveel mogelijkheden met een master Geschiedenis. Bij aanvang van de master had ik mijn twijfels bij de moeilijkheidsgraad omdat ik een andere bachelor dan Geschiedenis heb gevolgd, maar dat viel erg mee. Laat een andere vooropleiding je dus niet weerhouden.'