For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. H. (Heleen) van Londen

Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Archeologie
Photographer: Anneke Dekker

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 9
Postal address
 • Postbus 94203
  1090 GE Amsterdam
 • Profiel

  Heleen van Londen specializes in landscape archaeology, heritage, archaeological heritage management, archaeological fieldwork and Roman archaeology.

  Van Londen teaches both Bachelor and Master courses relating to theory,  heritage issues and research skills. Recently, she initiated a cross-over minor combining heritage, communication and media studies, The Public Presentation of the Past

  http://www.uva.nl/shared-content/programmas/en/minors/public-presentation-of-the-past/public-presentation-of-the-past.html

  She is coordinator of the MA track Landscape and Heritage.

  Van Londen participates in several externally funded research and teaching projects:

  Community Archaeology in Rural Environments - Meeting Societal Challenges (CARE-MSOC) (2019-2022)

  NWO HERA JPICH Grant; three year grant, awarded per December 2018

  Community Archaeological in Rural Environments Meeting Social Challenges (CARE MSoC) aims to build capacity in the heritage sector to help meet social challenges that are particular to rural communities through exploring the impact of specific contextualized participatory practices. Rural populations everywhere are affected by urbanisation, migration and technological innovation, often while the local subaltern heritage is overlooked as development pressures encounter dwindling resources for heritage protection. Community Archaeology has a uniquely distinctive quality for social binding and the co-creation of localized narratives using methodologies from archaeology, historical geography, social psychology, digital humanities and medieval studies.

  CARE MSoC involves local people working with archaeologists to make new discoveries about the village they live in, using finds from multiple one-metre square 'test pit' excavations they themselves plan and carry out throughout the village. These methods were pioneered in the UK where volunteers involved as co-producing partners in community test pit excavation programmes have gained new skills, interests, connections and aspirations. Simultaneously, the improved knowledge of buried tangible heritage helps protect heritage assets while the new historical narratives enhance empathetic heritage-based place-branding adding value to rural communities as places to inhabit and visit. These outcomes raise educational aspirations, improve social mobility and community self-esteem, strengthen social cohesion and increase opportunities for fulfilling locally-based post-work activity, mitigating the impact of public sector funding cuts while also protecting heritage. CARE-MSoC aims to explore the feasibility and impact of extending this programme to other European countries and disseminate its methodologies and outcomes transnationally, in the Czech Republic, Netherlands, Poland and UK with varying social issues, cultural differences and historical contexts.

  CARE MSoC will take cultural heritage practice beyond the state of the art within a broad international setting, delivering knowledge exchange in a transdisciplinary context, supporting interactions and partnerships, maximizing the value of the research outcomes.

  https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/95/32495.html

  Delivering Online Vocational Training in Archaeology (DOVTA) (2018-2020)

  Erasmus plus grant (2018-1-UK01-KA202-047943), Two year grant awarded november 2018.

  This project will develop a partnership aimed at promoting work-based learning by producing new training content in terms of innovative VET learning materials that are substantial in quality and quantity. The partnership will engage in the intensive dissemination of those materials which will tackle skills gaps and mismatches be addressing work-based learning, embedded in real-life practical situations that will support the workplace learning of early-career and experienced professional archaeologists. It will embed international experience and transnational mobility throughout.

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-UK01-KA202-047943

  Urban Farming and ruralisation in (post-)medieval towns (2018-2019)

  This project is commissioned by the Agency for Dutch Cultural Heritage (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) as part of the Oogst voor Malta programme (May 2018-August 2019). Researchers are Heleen van Londen (applicant), Annika Blonk, Anja Fischer, Chiara Cavallo, James Symonds and Hans Renes.

  De laatste ca. 15 jaar zijn in de Nederlandse steden veel archeologische opgravingen uitgevoerd die veel nieuwe gegevens hebben opgeleverd over de relatie tussen stad en platteland. Veel steden hebben niet alleen fasen van ontwikkeling gekend (verstedelijking), maar ook van teruggang. Als gevolg van deze teruggang verdwenen de stedelijke bebouwing en stedelijke functies. Daarvoor in de plaats kwamen rurale activiteiten. Dit proces noemen we ‘ruralisering’.

  Ook als zelfstandig verschijnsel, is de rurale component van stedelijke nederzettingen tot dusver sterk onderbelicht gebleven. Veel steden behielden een sterk ruraal karakter. Zelfs in ‘echte’ steden, speelden rurale activiteiten nog steeds een rol. We hebben het dus over zowel een constante (voedselproductie binnen en net buiten steden: stadslandbouw) als een ontwikkeling die zich onder bepaalde omstandigheden kan voordoen (ruralisering). Ruralisering komt tot uitdrukking in een toenemend belang van stadslandbouw, ruimtelijk en sociaaleconomisch. 

  Om tot de beoogde analyse te komen wordt een selectie gemaakt van tien steden waarvan voldoende archeologisch relevante gegevens beschikbaar zijn, om een gedegen onderzoek uit te kunnen voeren. Doel van het onderzoek is onder meer om inzicht te verwerven in de rurale component in steden vanwege voedselproductie enerzijds en toenemende ruralisering in perioden van terugval in de stedelijke ontwikkeling anderzijds.

  http://www.uva.nl/discipline/archeologie/onderzoek/stadslandbouw-en-ruralisering-me-steden/stadslandbouw-en-ruralisering-me-steden.html

  https://archeologieinnederland.nl/nieuws/onderzoek-van-start-naar-stadslandbouw-en-ruralisering-middeleeuwse-steden

  Artisanal Production in late medieval towns (2018-2019)

  This project is commissioned by the Agency for Dutch Cultural Heritage (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) as part of the Oogst voor Malta programme (Feb 2017 - May 2019). Researchers are Heleen van Londen (applicant), Annika Blonk, Mirjam Lobbes, Arno Verhoeven, Jan Willem Oudhof.

  http://www.uva.nl/discipline/archeologie/onderzoek/ambachtelijke-productie-middeleeuwse-steden/ambachtelijke-productie-middeleeuwse-steden.html

  Village Formation in the Netherlands during the middle Ages (AD 800-1600) (2016-2017)

  This project is commissioned by the Agency for Dutch Cultural Heritage (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) as part of the Oogst voor Malta programme ( Jan. 2016 - May 2017). Researchers are Heleen van Londen (applicant), Johan Verspay, James Symonds, Hans Renes.

  Voor dit onderzoek zijn resultaten van archeologische opgravingen tussen 2005 en 2015 vergeleken en geanalyseerd. Deze studie laat zien dat aan de middeleeuwse ontwikkeling van deze dorpen vergelijkbare processen ten grondslag liggen en dat de beschikbare modellen wat dat betreft kloppen. Tegelijkertijd komen grote regionale verschillen aan het licht. Ten slotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middeleeuwse dorpsvorming verder te brengen. Allereerst bieden de archeologische gegevens op zichzelf niet genoeg informatie. Aanvullend historisch-geografisch onderzoek is noodzakelijk, gecombineerd met studie van het middeleeuwse landbezit. Verder zou het onderzoek naar dorpsvorming enorm gebaat zijn bij specifieke onderzoekskaders op gemeentelijk niveau en bij continuïteit in het onderzoek.

  https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/village-formation-in-the-netherlands-during-the-middle-ages-ad-800-1600

  Archaeological and Natural Heritage (ANHER) (2015-2017).

  Erasmus+ grant.

  The problematic separation of nature and culture in Western ontologies has contributed to instrumental relationships to the natural and culture world alike. The nature-culture divide has narrowed the scope of landscapes to the technical management of either natural or cultural sites. Within heritage policy, this binary is reproduced in the separation of “natural” and “cultural” landscapes in national and international legal and administrative frameworks resulting in the problematic separation of natural and cultural resources in the practice of planning and development. More recent developments aim to broaden discussions of sustainability to encompass human and non-human actors and environments.

  http://www.uva.nl/discipline/archeologie/onderzoek/anher/anher.html

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-PL01-KA202-003565

  Discovering the Archaeologists of Europe (2012-2014)

  Leonardo da Vinci programme Lifelong Learning programme.

  Discovering the Archaeologists of Europe 2014 is a transnational project, examining archaeological employment and barriers to transnational mobility within archaeology across twenty-one European countries. It is undertaken with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. It is a successor to the previous Discovering the Archaeologists of Europe project which ran from 2006-2008.

  https://www.discovering-archaeologists.eu/


   

  Vocational training system in archaeological heritage based upon e-learning resources (2010-2012)

  Leonardo da Vinci programme Lifelong Learning programme

   

  E-learning as a tool of knowledge transfer in the field of protection and management of archaeological heritage (2007-2009) 

  Leonardo da Vinci programme 'Lifelong Learning programme´

   

  Was Forum Hadriani a consuming market for food from Midden-Delfland? (2010-2011)

  NWO research project within theOdyssee programme (2010-2011). Researchers are dr. Heleen van Londen (applicant), dr. Laura Kooistra, dr. Chiara Cavallo, drs. Anja Fischer.

   https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/24/7024.html

  FROM OER-IJ ESTUARY TO METROPOLITAN COASTAL LANDSCAPE:ASSESSING AND PRESERVING ARCHAEOLOGICAL-HISTORICAL RESOURCES FROM 4000 YEARS LIVING BETWEEN LAND AND WATER. An integrated policy for the sustainable development of archaeological-historical resources. Post-doc research (NWO/BBO) (2002-2008)

  http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_6RZLW9

 • positions held

  2010 -

  Director/ private business Van Londen archeologie           

  2000-2008

  Director AAC/Projectenbureau , unit for contract  archaeology, Amsterdam Archaeological Centre,   Faculty of Humanities, University of Amsterdam (0,5 fte)

  1999- present

  Assistant professor at the Amsterdam Archaeological Centre,   Faculty of Humanities, University of Amsterdam   

  1991-1999

  Researcher/projectleader Midden-Delfland project at the Institute for Pre- en Protohistoric archaeology Albert Egges van Giffen, University of Amsterdam

  1991-2000

  Director /private business. Archeologisch Historisch Adviesbureau Heleen van Londen

  1991-1995

  Coordinator Centre for Experimental Archaeology , Archaeological Theme Parc, Archeon, Alphen aan den Rijn 

 • publications
 • committees and other activities

  Services to the profession

  2007 - present member of the board of Post Academic Schooling in Archaeology (PASTA)

  2007 - present secretary of the board of The Netherlands Institute for Heritage (Stichting Erfgoed Nederland )  

  2007 - present expert on archaeology of the advisory committe  for Cultural History, municipality of Gouda

  2006 -2007      member of theboard post doctoral training ' Management of Archaeologicial Projects'

  2004 -2006      member of the board, Dutch archaeology foundation (Stichting Nederlandse Archeologie)

  2002 -2004      member of the project group Technologie & Samenleving deelprogramma Archeologie organized by Senter.

  1999 -2000      member of the working group  for quality care in heritage management (assignment of the Ministry of Education, Culture and Science).

  1998 -present   expert on archaeology of the committee for historic Monuments  municipality of Reeuwijk

  Advisor, participant in research groups and other services to society

  2008 - present independent expert for the Netherlands commission Environmental Assessment (MER) in   the field of landscape and a rchaeology  

  2008 - present member of the scientific advisory committee for the European Archaeologists Association (EAA) conference in The Hague 2010

  2005-2007       member of the a dvisory group Protecting and Delevloping the Dutch Archaeological-Historical Landscape (NWO)

  Advisory Board Journals

  2008 - present    member of the advisory board of the Journal of Archaeology in the Low Countries

 • Publications

  2022

  • Lewis, C., Vařeka, P., van Londen, H., Verspay, J., Marciniak, A., Kadja, K., & Kobiałka, D. (2022). Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and United Kingdom: Results of the CARE project 2021. Medieval Settlement Research , 37, 51-67. https://doi.org/10.5284/1103291 [details]
  • Lewis, C., van Londen, H., Marciniak, A., Vařeka, P., & Verspay, J. (2022). Exploring the impact of participative place-based community archaeology in rural Europe: Community archaeology in rural environments meeting societal challenges. Journal of Community Archaeology & Heritage , 9(4), 267–286. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/20518196.2021.2014697 [details]

  2021

  • Fischer, A., van Londen, H., Blonk, A., Visser, R. M., & Renes, J. (2021). Urban Farming and Ruralisation in The Netherlands (1250-1850): Unravelling farming practice and the use of (open) space by synthesising archaeological reports using text mining. (Nederlandse Archeologische Rapporten; Vol. 68). Cultural Heritage Agency of the Netherlands . https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2021/01/01/urban-farming-and-ruralisation-in-the-netherlands [details]
  • Knoop, R. R., van Londen, H., van den Dries, M., & Landskroon, S. (2021). Brave new worlds: Dutch archaeology in search of inspiration abroad. Arkæologisk Forum. Særtryk, 44, 12-17. [details]
  • Lewis, C., Vařeka, P., van Londen, H., Verspay, J., Marciniak, A., Kadja, K., & Kobiałka, D. (2021). Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and United Kingdom: Results of the CARE project 2020. Medieval Settlement Research , 36, 81-91. [details]

  2020

  • Blonk-van den Bercken, A. L., Verhoeven, A. A. A., van Londen, H., Oudhof, J. W., Overmars, G., & Lobbes, M. E. (2020). Ambachtelijke productie in steden: Een inventarisatie van ambachtelijke productie in steden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. (Nederlandse archeologische rapporten; Vol. 66). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://issuu.com/w.a.s/docs/nar066_ambachtelijke_productie_in_steden [details]
  • Lewis, C., Vařeka, P., van Londen, H., Verspay, J., Marciniak, A., Kajda, K., & Kobiałka, D. (2020). Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and UK- results of the CARE project 2019. Medieval Settlement Research , 35, 80-92. https://doi.org/10.5284/1083502 [details]

  2019

  • van Londen, H. (2019). Towards a joint natural and cultural heritage management: modes of interaction. Ex Novo - Journal of Archaeology, 4, 95-107. https://doi.org/10.32028/exnovo.v4i0.373 [details]
  • van Londen, H., Schlaman, M., & Marciniak, A. (2019). Heritage Management. The Natural and Cultural Divide. Ex Novo - Journal of Archaeology, 4, 3-12. https://doi.org/10.32028/exnovo.v4i0.366 [details]
  • van Londen, H., Schlaman, M., & Travalgia, A. (Eds.) (2019). The Natural and The Cultural. Integrating Approaches in Landscape Heritage Management. Ex Novo - Journal of Archaeology, 4, 3-136.

  2016

  • van Londen, H. (2016). Archaeological Heritage Education and the Making of Regional Identities. In C. van Boxtel, M. Grever, & S. Klein (Eds.), Sensitive Pasts : Questioning Heritage in Education (pp. 153-170). (Making sense of history; Vol. 27). Berghahn. https://doi.org/10.1515/9781785333057-010 [details]

  2014

  • Lazar, I., Kompare, T., van Londen, H., & Schenk, T. (2014). The Archaeologist of the Future is Likely to be a Woman: Age and Gender Patterns in European Archaeology. Archaeologies, 10(3), 257-280. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11759-014-9263-6 [details]

  2010

  • Bloemers, T., Alders, G., van Heeringen, R., Kok, M., van Londen, H., Theunissen, L., Vos, P., & Pálsson, G. (2010). From Oer-IJ estuary to metropolitan coastal landscape: assessing and preserving archaeological-historical resources from 4000 years of living between land and water. In T. Bloemers, H. Kars, A. van der Valk, & M. Wijnen (Eds.), The cultural landscape & heritage paradox: protection and development of the Dutch archaeological-historical landscape and its European dimension (pp. 203-238). (Landscape & heritage series). Amsterdam University Press. [details]
  • Fairclough, G., & van Londen, H. (2010). Changing landscapes of archaeology and heritage. In T. Bloemers, H. Kars, A. van der Valk, & M. Wijnen (Eds.), The cultural landscape & heritage paradox: protection and development of the Dutch archaeological-historical landscape and its European dimension (pp. 653-669). (Landscape & heritage series). Amsterdam University Press. [details]

  2008

  2006

  • van Londen, H. (2006). Roman land division in wetland areas. About squares and rectangles: Case study of the western Netherlands. In L. Leveque (Ed.), Paysages de Mémoire Memoire du Paysage (pp. 87-110). Franche-Comté: L'Harmattan.

  1999

  • Groenman-van Waateringe, W., Kilian, M. R., & van Londen, H. (1999). The curing of hides and skins in European prehistory. Antiquity, 73, 884-890. [details]

  2021

  2018

  • Blonk, A. L., Cavallo, C., Fischer, A. D., van Londen, H., Renes, H., Symonds, J., & Visser, R. M. (2018). Stadslandbouw en ruralisering in (post-)middeleeuwse steden. - Deel 1: inventarisatie en evaluatie fase 1. Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Blonk, A. L., van Londen, H., Oudhof, J. W., Overmars, G., & Verhoeven, A. A. A. (2018). Oogst voor Malta. Ambachtelijke productie in de late middeleeuwen in steden: Deel 1: Inventarisatie en evaluatie fase 1. Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., Huijbers, A. M. J. H., van Londen, H., Renes, J., & Symonds, J. (2018). Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600): An assessment of recent excavations and a path to progress. (Nederlandse Archeologische Rapporten; Vol. 56). Cultural Heritage Agency of the Netherlands . https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/village-formation-in-the-netherlands-during-the-middle-ages-ad-800-1600 [details]

  2015

  • Verspay, J. P. W., van Londen, H., & Symonds, J. (2015). The Malta Harvest. Village Formation in the Middle Ages (800 - 1600). Part I - Inventory and Evaluation. University of Amsterdam.

  2014

  2012

  • Kok, M., & van Londen, H. (2012). Commercial archaeology. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: the heritage handbook (pp. 141-148). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • Kok, M., & van Londen, H. (2012). Cultural biography of landscape. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: the heritage handbook (pp. 106-114). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • Kok, M., & van Londen, H. (2012). Mentalities and perspectives in archaeological heritage management. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: the heritage handbook (pp. 38-49). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • Kok, M., & van Londen, H. (2012). Sustainable development in archaeological heritage sector. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: the heritage handbook (pp. 125-131). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • van Londen, H. (2012). Archaeology and politics. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: the heritage handbook (pp. 202-206). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • van Londen, H. (2012). Drentsche Aa: Case study. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: Appendix: Case studies [cd-rom] (pp. 53-54). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • van Londen, H. (2012). Engineering Amsterdam Subway: Case study. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: Appendix: Case studies [cd-rom] (pp. 79-81). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • van Londen, H. (2012). IJsselmeerpolders: Case study. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: Appendix: Case studies [cd-rom] (pp. 120-121). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]
  • van Londen, H. (2012). Landscape archaeology in Midden-Delfland: Case study. In M. Kok, H. van Londen, & A. Marciniak (Eds.), E-learning archaeology: Appendix: Case studies [cd-rom] (pp. 21-23). (Themata; No. 5). University of Amsterdam. [details]

  2011

  • Cavallo, C., & van Londen, H. (2011). About animal husbandry in the Roman period in Midden-Delfland based on zoological remains. (BIAXiaal; No. 549). BIAX.
  • Fisher, A., Kooistra, L. I., van Londen, H., Kubiak-Martens, L., Lange, S., & Visser, R. (Accepted/In press). About arable farming and environment in the Roman period in Midden-Delfland based on botanical remains. (BIAXiaal; No. 548). Zaandam: BIAX.

  2009

  • van Londen, H., Kok, M. S. M., & Marciniak, A. (2009). E-learning archaelogy: theory and practice. (Themata; No. 3). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • van Londen, H., Ruiz del Árbol, M., & Orejas, A. (2009). Historic landscapes in Europe: highlights and challenges. In A. Orejas, D. Mattingly, & M. Clavel-Lévêque (Eds.), From present to past through landscape (pp. 43-56). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. [details]

  2008

  • Bartels, C., Bloemers, T., van Londen, H., Orejas, A., & Ruiz del Árbol, M. (2008). Introduction. In C. Bartels, M. Ruiz del Árbol, H. van Londen, & A. Orejas (Eds.), Landmarks: profiling Europe’s historic landscapes (pp. 11-18). Bochum: Deutschen Bergbau-Museum. [details]
  • Bartels, C., Ruiz del Árbol, M., van Londen, H., & Orejas, A. (2008). Landmarks: profiling Europe's historic landscapes. (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum; No. 158). Deutsches Bergbau-Museum. [details]
  • Flamman, J. P., & van Londen, H. (2008). Het AHR-project: archeologische monumentenzorg en duurzame ontwikkeling. In J. P. Flamman, & E. A. Besselsen (Eds.), Het verleden boven water: archeologische monumentenzorg in het AHR-project (pp. 345-368). (Rapportage Archeologische Monumentenzorg; No. 148). Delft/Amersfoort: Hoogheemraadschap van Delfland/Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. [details]
  • van Beek, R., Bloemers, J. H. F., Keunen, L., Kolen, J., van Londen, H., & Renes, J. (2008). The Netherlands. In G. Fairclough, & P. Grau Møller (Eds.), Landscape as Heritage: the Management and Protection of Landscape in Europe, a summary by the COST A27 projects 'Landmarks' (pp. 177-204). (Geographica Bernensia; No. G79). Arbeitgemeinschaft Geographica Bernensia. [details]
  • van Londen, H. (2008). Het Romeinse cultuurlandschap in de Kerkpolder: archeologisch onderzoek in de Kerkpolder, gemeente Midden-Delfland (Zuid-Holland). (AACpublicaties; Vol. 46). Amsterdams Archeologisch Centrum Projectenbureau. [details]
  • van Londen, H. (2008). Het inheems Romeinse landschap in de Harnaschpolder. In J. P. Flamman, & E. A. Besselsen (Eds.), Het verleden boven water: archeologische monumentenzorg in het AHR-project (pp. 195-216). (Rapportage Archeologische Monumentenzorg; No. 148). Delft/Amersfoort: Hoogheemraadschap van Delfland/Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. [details]
  • van Londen, H., & Hissel, M. E. (2008). Evaluatie van het voortraject. In J. P. Flamman, & E. A. Besselsen (Eds.), Het verleden boven water: archeologische monumentenzorg in het AHR-project (pp. 77-96). (Rapportage Archeologische Monumentenzorg; No. 148). Delft/Amersfoort: Hoogheemraadschap van Delfland/Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. [details]

  2007

  • Nyst, C., & van Londen, H. (2007). Inventariserend veldonderzoek in het plangebied 'De Zeskant', (AACnotities; No. 42). Amsterdam: AACprojectenbureau.

  2006

  • Alders, G., Renes, H., van Londen, H., & Bloemers, J. H. F. (2006). Beemster: A Reclaimed lake with a Classical Landscape. In L. Leveque, M. Ruiz del Arbol, L. Pop, & C. Bartels (Eds.), Journeys through european landscapes (pp. 215-218). Ponferrada: Azuré.
  • van Londen, H. (2006). A covered Roman landscape in the western Netherlands. In L. Leveque, M. Ruiz del Arbol, L. Pop, & C. Bartels (Eds.), Journeys through european landscapes (pp. 227-230). Ponferrada: Azuré.
  • van Londen, H. (2006). Cultural biography and the power of image. In W. van der Knaap, & A. van der Valk (Eds.), Multiple Landscape. Merging Past and Present (pp. 171-182). Wageningen: Wageningen University.
  • van Londen, H. (2006). De inheemse bewoning in het landelijk gebied. In W. de Jonge, J. Bazelmans, & D. de Jager (Eds.), Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument (pp. 131-139). Utrecht: Matrijs.
  • van Londen, H. (2006). Roman land division in a Dutch wetland area. In M. Clavel-Leveque (Ed.), Paysages et Cadastres de l‘Antiquité, Chronique 2006 (pp. 154-159). (Dialogues d’Histoire Ancienne; No. 32/1).

  2005

  • van Londen, H., & Hissel, M. E. (2005). De kwaliteit van de waarneming. Een vergelijking van boormethoden voor archeologisch inventariserend veldonderzoek. (AAC publicaties 22). onbekend: Archeologie. [details]
  • van Londen, H., & Parlevliet, M. (2005). Rondom de Luchense loop. Een archeologische bureaustudie en verkennend booronderzoek van het plangebied Luchen in de gemeente Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant). (AAC publicaties 28). onbekend: Archeologie. [details]

  2004

  • Lange, S., Besselsen, E. A., & van Londen, H. (2004). Het Oer-IJ estuarium: Archeologische KennisInventarisatie (AKI). (AACpublicaties; No. 12). Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2002

  • Bult, E. J., van Londen, H., Koot, H., & Waasdorp, J. A. (2002). Archeologische Monumentenzorg in het AHR-project. Deel 1: Het voorbereidende werk. Archeologisch onderzoekskader van het AHR-project en Standaard Archeologische Inventarisatie van de Harnaschpolder. (HOP; No. 6). Den Haag: Gemeente Den Haag.
  • Lange, S., Flamman, J. P., & van Londen, H. (2002). Archeologische begeleiding van een waterpartij op het terrein van kasteel Assumburg, gemeente Heemskerk. (AACpublicaties; No. 2). Amsterdam: AACprojectenbureau.

  2001

  • Kok, M. S. M., Visser, M. E., & van Londen, H. (2001). Projectgroep archeologie AHR inventarisatie archeologische Informatiesystemen. Delft: Hoogheemraadschap van Delfland.
  • van Londen, H. (2001). Ontwerp ‘Aanvullend archeologisch onderzoek Harnaschpolder’. Delft: Hoogheemraadschap van Delfland.
  • van Londen, H. (2001). Landscape and water management: Midden-Delfand, a region south of the Limes. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 28, 169-184.

  2000

  • Visser, M. E., Flamman, J. P., & van Londen, H. (2000). Aanvullend archeologisch onderzoek in het gebied Poldervaart (gem. Rotterdam), deelplan Abtswoude. Onderzoek in Module 7 Kandelaar in het kader van het Prospectieplan voor Archeologische waarden. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

  1999

  • Groenman-van Waateringe, W., Kilian, H., & van Londen, H. (1999). The curing of hides and skins in European prehistory. Antiquity, 73(282), 884-890. [details]
  • van Londen, H., & van Rijn, P. (1999). The Midden-Delfland project. An example of co-operation between planners and archaeologists in the Netherlands. In B. Coles (Ed.), Bog bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology (pp. 133-138). Exeter. [details]

  1997

  • van Londen, H., Flamman, J. P., & Visser, M. E. (1997). Prospectie en advies ten behoeve van het behoud van archeologische waarden in het kassengebied ‘Oude Camp’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

  1996

  • Bloemers, J. H. F., & van Londen, H. (1996). De derde fase van archeologische zorg in het Reconstructiegebied Midden-Delfland. Overzicht van doelen, deelprojecten en begrotingen, Amsterdam. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • van Londen, H. (1996). Archeologisch onderzoek naar een inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd aan de Polderweg. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

  1995

  • Scholte Lubberink, H. B. G., Verhagen, J. W. H. P., & van Londen, H. (1995). Archeologisch onderzoek ten behoeve van de trajectstudie/M.E.R. Rijksweg 4: Kruithuisweg (Delft) Kethelplein, (Schiedam). (RAAPrapport; No. 94). Amsterdam: RAAP.
  • van Londen, H. (1995). Rapportage van het archeologisch onderzoek naar bewoningsporen uit de Romeinse Tijd. Onderzoek in het kader van het Midden-Delflandproject IPP, Vindplaats 21.23, Schiedam Polderweg, vindplaats 21.28, ‘Het Kraaiennest’en ‘Het Abtwoudse bos’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • van den Broeke, P. W., & van Londen, H. (1995). 5000 jaar wonen op veen en klei. Utrecht: Dienst Landelijk Gebied.

  1994

  • van Londen, H. (1994). Aanvullende prospectie van archeologische waarden in deelplan Abtswoudse. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

  1993

  • van Londen, H. (1993). De voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek van vindplaatsen 1.17 en 1.23, Woudse Polder, Den Hoorn. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • van Londen, H. (1993). Vindplaats 16.51,16.55,16.57,16.60 &16.90, Rapport betreffende het archeologisch bodemonderzoek. (Westlanproject rapport; No. 4). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • van Londen, H. (1993). Vindplaats 19.07. Rapport betreffende het archeologisch bodemonderzoek. (Westlandproject rapport; No. 1). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • van Londen, H. (1993). Vindplaats 20.17 & 20.35, Rapport betreffende het archeologisch bodemonderzoek. (Westlandproject rapport; No. 2). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • van Londen, H. (1993). Vindplaats 5.01-2, Rapport betreffende het archeologisch bodemonderzoek. (Westlandproject rapport; No. 3). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

  1992

  • van der Gaauw, P. G., & van Londen, H. (1992). De Hoge Woerd : een boor- en weerstandsonderzoek naar het Romeinse castellum van De Meern. (RAAPrapport; No. 65). Amsterdam: RAAP.

  1991

  • van Londen, H. (1991). Het Westlandproject 1990, Bewoning in de Romeinse tijd. De verkenning van 3.01 en 19.07: Een rapportage over het oudheidkundig bodemonderzoek in de regio Midden-Delfland. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

  2023

  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2023). CARE: Gemonde 2023: Programma van Eisen voor een proefputtenonderzoek in Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel . (CARE notitie; No. 118). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2023). CARE: Liempde 2023: Plan van Aanpak voor een proefputtenonderzoek te Liempde, gemeente Boxtel. (Care Notites; No. 119).

  2022

  • Rensink, E., Theunissen, L., Feiken, H., Bourgeois, Deforce, van Doesburg, Emaus, van der Heiden, de Jong-Lambregts, Karagiannis, de Kort, Liagre, van Londen, H., Meylemans, Orbons, J. B. J., Stichelbaut, Terlouw, Timmermans, Waagen, J., & Zijverden (2022). Vanuit de lucht zie je meer: Remote sensing in de Nederlandse archeologie. (Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR); No. 080). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2023/01/01/remote-sensing-in-de-nederlandse-archeologie
  • Schlaman, M. J. (Author), & van Londen, H. (Author). (2022). Recept Archeologische Proefputten. Web publication or website http://www.publieksarcheologie.nl/receptenboeken/
  • Schlaman, M. J. (Author), & van Londen, H. (Author). (2022). Recept Archeologische veldkartering. Web publication or website http://www.publieksarcheologie.nl/receptenboeken/recept-archeologische-veldkartering/
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2022). CARE: Boxtel 2022: Plan van Aanpak voor een proefputtenonderzoek te Boxtel, gemeente Boxtel. (CARE notitie; No. 115). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2022). CARE: Esch 2022 - Op zoek naar Baarschot: Plan van Aanpak voor een proefputtenonderzoek te Esch, gemeente Boxtel. (CARE notitie; No. 116). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2022). CARE: Gemonde 2022: Plan van Aanpak voor een proefputtenonderzoek te Gemonde, gemeente Meierijstad. (Care Notities; No. 117).
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2022). CARE: Schijndel 2022: Plan van Aanpak voor een proefputtenonderzoek te Schijndel, gemeente Meierijstad. (CARE notitie; No. 114). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., van Londen, H., & Hiemstra, A. (2022). CARE: Aarle 2019: Gemeenschapsarcheologisch onderzoek aan de hand van proefputten naar het ontstaan en de ontwikkeling van Aarle, gemeente Best. (CARE-rapporten; No. 1). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., van Londen, H., & Hiemstra, A. (2022). CARE: Liempde 2019 Gemeenschapsarcheologisch onderzoek aan de hand van proefputten naar het ontstaan en de ontwikkeling van Liempde, gemeente Boxtel. Gemeenschapsarcheologisch onderzoek aan de hand van proefputten naar het ontstaan en de ontwikkeling van Liempde, gemeente Boxtel. . (Care Rapporten; No. 3).
  • van Londen, H. (2022). Hoe zorg je ervoor dat archeologisch erfgoed wordt meegewogen bij de ruimtelijke opgaven? In A. Blonk-van den Bercken, & C. Y. Burnier (Eds.), Basisdocument Oer-IJ. Provinciaal archeologiegebied: Hoe zorg je ervoor dat archeologisch erfgoed wordt meegewogen bij de opgaven binnen de regio Oer-IJ? (pp. 42-44). Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. https://www.steunpunterfgoednh.nl/basisdocument-oer-ij/ [details]
  • van Londen, H. (2022). Inleiding op de archeologie van het Oer-IJ. In A. Blonk-van den Bercken, & C. Y. Burnier (Eds.), Basisdocument Oer-IJ. Provinciaal archeologiegebied: Hoe zorg je ervoor dat archeologisch erfgoed wordt meegewogen bij de opgaven binnen de regio Oer-IJ? (pp. 11-13). Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. https://www.steunpunterfgoednh.nl/basisdocument-oer-ij/ [details]

  2021

  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2021). CARE: Hezelaarse akkers: Plan van Aanpak voor een korte veldcursus over de archeologie van akkers op de akkercomplexen van Hezelaar te Liempde, gemeente Boxtel. (CARE notitie; No. 113). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2021). CARE: Kasterense Watermolen: Plan van Aanpak voor een interdisciplinair veldonderzoek op het terrein van de voormalige Watermolen te Kasteren, gemeente Boxtel. (CARE notitie; No. 111). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2021). CARE: Liempde 2021: Plan van Aanpak voor een proefputtenonderzoek te Liempde, gemeente Boxtel. (CARE notitie; No. 112). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2021). CARE: Slag bij Boxtel (1794): Plan van Aanpak voor een interdisciplinair veldonderzoek naar de Slag bij Boxtel rond het buurtschap Hermalen, gemeente Meierijstad. (CARE notitie; No. 110). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • van Londen, H. (2021). Casestudy Lichtenvoorde-Het Harreveld: Burgerparticipatie in de luchtfotografie. In E. Rensink, L. Theunissen, & H. Feiken (Eds.), Archeologische prospectie vanuit de lucht : Remote sensing in de Nederlandse archeologie (landbodems) (pp. 69-71). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2021/01/01/archeologische-prospectie-vanuit-de-lucht [details]

  2020

  • Lewis, C., van Londen, H., Vařeka , P., & Marciniak, A. (2020). Community Archaeological in Rural Environments – Meeting Societal Challenges. Society for Medieval Archaeology newsletter, 63, 4-5. https://medievalarchaeology.co.uk/wp-content/uploads/SMAN63.pdf [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2020). CARE: Kasteren – De Roosakker: Plan van Aanpak voor een oppervlaktekartering van akkercomplex De Roosakkers te Kasteren. (Care notitie; No. 109). University of Amsterdam.
  • Verspay, J. P. W., van Londen, H., & Hiemstra, A. (2020). CARE: Gemonde 2019: Gemeenschapsarcheologisch onderzoek aan de hand van proefputten naar het ontstaan en de ontwikkeling van Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel. (CARE-rapporten; No. 4).
  • Verspay, J. P. W., van Londen, H., & Hiemstra, A. (2020). CARE: Woensel 2019: Gemeenschapsarcheologisch onderzoek aan de hand van proefputten naar het ontstaan en de ontwikkeling van Woensel, gemeente Eindhoven. (CARE rapporten; No. 2). Universiteit van Amsterdam. [details]

  2019

  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). CARE: Aarle 2019: Programma van Eisen voor een proefputtenonderzoek in Aarle, gemeente Best. (Community Archaeology in Rural Environments; No. 101). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). CARE: Gemonde 2019: Plan van Aanpak voor een proefputtenonderzoek in Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel. (CARE notitie; No. 108). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). CARE: Gemonde 2019: Programma van Eisen voor een proefputtenonderzoek in Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel. (1.1 ed.) (Community Archaeology in Rural Environments; No. 107). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). CARE: Liempde 2019: Programma van Eisen voor een proefputtenonderzoek in Liempde, gemeente Boxtel. (1.1 ed.) (Community Archaeology in Rural Environments; No. 105). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). CARE: Woensel 2019: Programma van Eisen voor een proefputtenonderzoek in Woensel, gemeente Eindhoven . (Community Archaeology in Rural Environments; No. 103).
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). Plan van aanpak voor een proefputtenonderzoek te Aarle, gemeente Best. (1.0 ed.) (CARE notitie; No. 102). CARE. [details]
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). Plan van aanpak voor een proefputtenonderzoek te Liempde, gemeente Boxtel. (CARE notitie; No. 106).
  • Verspay, J. P. W., & van Londen, H. (2019). Plan van aanpak voor een proefputtenonderzoek te Woensel, gemeente Eindhoven. (CARE notitie; No. 104).

  2009

  • Bloemers, T., Alders, G., & van Londen, H. (2009). Schatkamer Oer-IJ, een culturele biografie. In T. Bloemers, S. Husken, & R. van Leeuwen (Eds.), Een agenda voor het Oer-IJ: het Oer-IJ op het snijvlak van cultuurhistorisch kennen en handelen (pp. 13-30). Cultureel erfgoed Noord-Holland. [details]

  2003

  • Bloemers, J. H. F., & van Londen, H. (2003). Maaswerken & Via Limburg. Evaluatie van het WB 2002. Den Haag: Projectbureau RW 73-zuid/RW 74. [details]
  • Bloemers, J. H. F., & van Londen, H. (2003). Second Opinion voor het wetenschappelijk beleidsplan 2002 Maaswerken & Via Limburg. (AAC-publicaties; No. 19). Amsterdam: AAC. [details]
  • Bloemers, J. H. F., van Londen, H., & Jurgens, G. A. (2003). Aanvullende evaluatie conditie Archeologie Betuweroute.Tussen procesbeheersing en onderzoeksvrijheid. (AAC-publicaties; No. 18). Amsterdam: AAC. [details]
  • Bloemers, J. H. F., van Londen, H., & Jurgens, G. A. (2003). Conditie Archeologie Betuweroute, aanvullende evaluatie. Tussen procesbeheersing & onderzoeksvrijheid. Railinfrabeheer. [details]

  1999

  • Flamman, J. P., & van Londen, H. (1999). Een opgehoogde woonlocatie uit de Romeinse tijd. Aanvullend archeologisch onderzoek naar vindplaats MD 21.10 en 21.12, gemeente De Lier. Amsterdam: Amsterdams Archeologisch Centrum. [details]
  • Flamman, J. P., Parlevliet, M., & van Londen, H. (1999). Aanvullend archeologisch onderzoek in het recreatiegebied Maassluis-oost (gem. Maassluis). Onderzoek van vindplaatsen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen in het kader van de reconctructie van Midden-Delfland. Amsterdam: Amsterdams Archeologisch Centrum. [details]
  • Flamman, J. P., Visser, M. E., & van Londen, H. (1999). Aanvullend archeologisch onderzoek in de Holierhoekse Polder (gem. Vlaardingen), deelplan Abtswoude. Onderzoek in Module 3 in het kader van het prospectieplan voor archeologische waarden. Amsterdam: Amsterdams Archeologisch Centrum. [details]
  • Flamman, J. P., Visser, M. E., & van Londen, H. (1999). Aanvullend archeologisch onderzoek in het gebied Woudhoek (gem. Schiedam), deelplan Abtswoude. Onderzoek in Module 7 Woudhoek in het kader van het prospectieplan voor archeologische waarden. Amsterdam: Amsterdams Archeologisch Centrum. [details]
  • Visser, M. E., Flamman, J. P., & van Londen, H. (1999). Aanvullend archeologisch onderzoek in het gebied Tanthof (gem. Delft), deelplan Abtswoude. Onderzoek naar Romeinse en Middeleeuwse vindplaatsen in prospectiemodule 5. Amsterdam: Amsterdams Archeologisch Centrum. [details]
  • Visser, M. E., Flamman, J. P., & van Londen, H. (1999). Archeologisch onderzoek naar de Romeinse vindplaats MD4.25 in de Lage Abtswoudse Polder (Gem. Delft). Amsterdam: Amsterdams Archeologisch Centrum. [details]

  1998

  • Flamman, J. P., & van Londen, H. (1998). Een laat-middeleeuws terpje in de Kerkpolder, gemeente Schipluiden. Archeologisch onderzoek naar vindplaats MD3.15. Amsterdam: AAC/UvA.
  • Visser, M. E., & van Londen, H. (1998). Aanvullend archeologisch onderzoek naar de laat-middeleeuwse huisterp MD 20.06 te Maasland. Amsterdam: AAC/UvA.
  • van Londen, H. (1998). Trends op het snijvlak van archeologie en ruimtelijke ordening. Den Haag: Unknown Publisher.
  • van Londen, H. (1998). Schipluiden, Oostbuurtse weg. De Archeologische Kroniek van Noord-Holland, 1997, 371-371.
  • van Londen, H., Flamman, J. P., & Visser, M. E. (1998). Maasland: Oude Campspolder. De Archeologische Kroniek van Noord-Holland, 1997, 366-367.

  1997

  • van Londen, H. (1997). Schipluiden: Kerkpolder-golfterrein. Holland, (29), 407-410.

  1996

  • van Londen, H. (1996). Schiedam-Kethel: West Abtspolder. Holland, Holland(28), 355-358.

  1995

  • van Londen, H. (1995). Midden-Delfland 5 Schipluiden, Oostbuurtse weg (vindplaats 21.23). Holland, Holland(27), 380-381.
  • van Londen, H. (1995). Midden-Delfland: Delft/Rotterdamse weg. Holland, Holland(27), 379-379.

  1994

  • van Londen, H. (1994). Midden Delfland 3: Maasland en Schipluiden, Het Kraaiennest. In W. A. M. Hessing (Ed.), Archeologische kroniek van Holland over 1993: II Zuid Holland (pp. 426-427). Amsterdam: faculteit eu. [details]
  • van Londen, H. (1994). Midden Delfland 4: Woudse polder, vindplaatsen 1.17 & 1.23. In W. A. M. Hessing (Ed.), Archeologische kroniek van Holland over 1993: II Zuid-Holland (pp. 427-431). Amsterdam: faculteit eu. [details]
  • van Londen, H. (1994). Midden Delfland 5: Delft Abtwoudse polder, achter Schieweg 146-168 (vindplaats 4.23). In W. A. M. Hessing (Ed.), Archeologische kroniek van Holland over 1993: II Zuid-Holland (pp. 431-432). Amsterdam: faculteit eu. [details]

  1993

  • van Londen, H. (1993). Midden-Delfland 3: Maasland en Schipluiden. Holland, Holland(25), 338-340.
  • van Londen, H. (1993). Midden-Delfland 4: Schipluiden, Oostbuurtse weg (vindplaatsen 21.23 en 21.28). Holland, Holland(25), 340-341.
  • van Londen, H. (1993). Schiedam-Kethel: West Abtspolder. Holland, Holland(25), 343-344.

  1992

  • van Londen, H. (1992). Midden-Delfland 7: Delft, Rotterdamse weg. Holland, Holland(24), 367-368.
  • van Londen, H. (1992). Midden-Delfland 8: Maasland, Oude Campsweg. Holland, Holland(24), 368-370.
  • van Londen, H. (1992). Midden-Delfland 9: Maasland, Scheeweg. Holland, Holland(24), 370-370.
  • van den Broeke, P. W., van der Kroft, P., & van Londen, H. (1992). Midden-Delfland 2: Vlaardingen- West, Schinkelshoek. Holland, Holland(24), 355-357.

  1991

  • van Londen, H. (1991). Schipluiden en De Lier. Holland, Hollans(23), 344-344.

  1990

  • Therkorn, L. L., & van Londen, H. (1990). Velserbroek. Holland, 22, 303-305.

  Prize / grant

  • Verspay, J., van Londen, H. & Schneider, L. (2019). Brabantse Erfgoedprijs 2019 - Nomination.
  • Verspay, J., van Londen, H. & Schneider, L. (2019). Grote Archeologieprijs 2019 - Nomination.
  • van Londen, H. (2019). Community Archaeology in Rural Environments_Meeting Societal Challenges (CARE-MSoC).
  • van Londen, H. (2018). Delivering Online Vocational Training in Archaeology (DOVTA).
  • van Londen, H. (2018). Urban farming and ruralisation in (post-)medieval towns.
  • van Londen, H. (2018). Ambachtelijke productie in steden Een inventarisatie van ambachtelijke productie in steden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd..
  • van Londen, H. (2014). Innovative format of education and training of the integrated archaeological and natural heritage (ANHER).

  Media appearance

  Talk / presentation

  • van Londen, H. (speaker) (20-1-2022). Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief, Heleen van Londen, Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE). https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2022/01/20/archeologieplatform
  • van Londen, H. (speaker) (16-11-2021). Faro: het maatschappelijk belang van archeologie, Heleen van Londen, Reuvensdagen. https://www.reuvensdagen.nl/program/faro-het-maatschappelijk-belang-van-archeologie/
  • Lewis, C. (speaker), van Londen, H. (speaker), Vareka, P. (speaker) & Marciniak, A. (speaker) (7-9-2021). From evidence to action: towards a strategy for increasing public participation in local community archaeological excavation, European Association of Archaeologists (EAA): 26th meeting . https://www.e-a-a.org/EAA2021/Programme.aspx?WebsiteKey=122bcc87-037e-4265-b72a-db2092c01854&hkey=f557022c-8526-45dd-b4ad-edaeb1c77ac8&Progr…
  • Verspay, J. (speaker) & van Londen, H. (speaker) (7-9-2021). The Effects of a Participatory Project: The CARE Projects' Spin-off in the Netherlands, Annual Meeting of
   the European Association of Archaeologists, Kiel.
  • Verspay, J. (speaker) & van Londen, H. (speaker) (7-9-2021). The effects of a participatory project: the care projects’spin-off in The Netherlands, European Association of Archaeologists (EAA): 26th meeting . https://www.e-a-a.org/EAA2021/Programme.aspx?WebsiteKey=122bcc87-037e-4265-b72a-db2092c01854&hkey=f557022c-8526-45dd-b4ad-edaeb1c77ac8&Progr…
  • van Londen, H. (speaker) & Schneider, L. (speaker) (22-6-2021). Towards an understanding of how value is created in contact with heritage, ICAHM annual meeting 2021. https://live.eventinsight.io/1730-icahm2021/virtualevent/
  • van Londen, H. (speaker) (18-3-2021). Stadslandbouw en ruralisatie: chronologische en ruimtelijke patronen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/03/18/webinar-stadslandbouw-en-ruralisering-in-postmiddeleeuwse-steden
  • van Londen, H. (speaker), Lewis, C. (speaker), Marciniak, A. (speaker) & Vareka, P. (speaker) (30-8-2020). Should community archaeology practice influence professional quality systems? Paper presented to European Archaeological Association Annual Meeting, EAA 26th Annual Meeting (Virtual).
  • van Londen, H. (speaker), Lewis, C. (speaker), Vareka, P. (speaker), Marciniak, A. (speaker), Brizi, A. (speaker) & Rabinovich, A. (speaker) (28-8-2020). Understanding, capturing and measuring the social impacts of participative community archaeology: new approaches from the Netherlands, Czech Republic, Poland and UK. Paper presented to European Archaeological Association Annual Meeting, EAA 26th Annual Meeting (Virtual).
  • van Londen, H. (speaker), Korver, I. (speaker) & Schelvis, M. (speaker) (6-9-2019). THE FUTURE OF AERIAL PHOTOGRAPHY IN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MANAGEMENT. THE DUTCH CASE, EAA 2019 Beyond paradigms, Bern.
  • van Londen, H. (speaker) & Verspay, J. (speaker) (5-9-2019). COMMUNITY ARCHAEOLOGY IN HET GROENE WOUD (NL) - SYMBIOSIS OF SCIENCE AND SOCIETY, EAA 2019 Beyond paradigms, Bern. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Progr…
  • van Londen, H. (speaker) (23-11-2018). Archaeological prospection on badly accessible areas inside Dutch villages by mobilizing citizen archaeologists, International Mediterranean Survey Workshop , Amsterdam. http://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-geesteswetenschappen/events/workshops/2018/11/ims-autumn-2018.html
  • van Londen, H. (speaker) (2-12-2005). 'Landschap en bewoning in de Romeinse tijd: Midden-Delfland', Romeinendag Vrije Universiteit, Amsterdam.
  • van Londen, H. (speaker) (1-12-2005). 'About Squares and Rectangles: Roman land division in wetland areas. Casestudy of the western Netherlands', European COST programme, Besançon.
  • van Londen, H. (speaker) (1-10-2005). 'Protection by development a new adagio', European COST programme, Napels.
  • van Londen, H. (speaker) (1-9-2005). 'Belvedère en Malta', Gemeente Almere, Almere.
  • van Londen, H. (speaker) (1-5-2005). 'Kenniswinst. Meten is weten....of toch niet?', Kennissymposium, UvA, Amsterdam.
  • van Londen, H. (speaker) (2005). 'Is alles nu AMZ?', lezing Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • van Londen, H. (speaker) (1-11-2003). Patronen in het Inheems Romeins Cultuurlandschap van West-Nederland., Reuvensdagen.
  • van Londen, H. (speaker) (1-4-2003). Proefsleuven en cultuurlandschap., Workshop Proefsleuven georganiseerd door ROB..
  • van Londen, H. (speaker) (2-2-2003). Archeologische kennisinventarisatie van het Oer-Ij estuarium., Publieksavond, Castricum.
  • van Londen, H. (speaker) (1-2-2003). Archeologie en Ruimtelijke ordening., Workshop Belvedereproject, Almere-Hout.

  Others

  • Lewis, C. (participant), van Londen, H. (participant), Vareka, P. (participant) & Marciniak, A. (participant) (7-9-2021). European Association of Archaeologists (EAA): 26th meeting. Session #165, People Power? Past, Present and Future for Public Participation in Archaeological Fieldwork (organising a conference, workshop, ...). https://www.e-a-a.org/EAA2021/Programme.aspx?WebsiteKey=122bcc87-037e-4265-b72a-db2092c01854&hkey=f557022c-8526-45dd-b4ad-edaeb1c77ac8&Progr…
  • van Londen, H. (participant) (9-4-2021). Week van de Klassieken. LEZING EN PANELDISCUSSIE: DE TOEKOMST VAN MEDITERRANE ARCHEOLOGIE (participating in a conference, workshop, ...). https://allardpierson.nl/events/lezing-en-paneldiscussie-becoming-collaborative-archaeologists/
  • van Londen, H. (participant) (13-1-2021). Ronde Tafelgesprek Oer-IJ. Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ Elk jaar belicht het Steunpunt Monumenten & Archeologie één of meerdere provinciale archeologiegebieden. Op 13 januari 2021 (…) (organising a conference, workshop, ...). https://www.youtube.com/watch?v=Zg-jY8Pqxjk
  • van Londen, H. (participant) (5-9-2019). EAA 2019 Beyond paradigms, Bern. session 39 co-organiserRECENT ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION IN INHABITED MEDIEVAL RURAL SETTLEMENTS: NEW PERSPECTIVES FROM HISTORIC COMMUNITIES PAST (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Londen, H. (participant) (23-11-2018). International Mediterranean Survey Workshop, Amsterdam. Workshop with a special emphasis on the use of various new approaches and technologies in archaeological survey. (participating in a conference, workshop, ...). http://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-geesteswetenschappen/events/workshops/2018/11/ims-autumn-2018.html
  • van Londen, H. (participant) (30-8-2017 - 3-9-2017). European Association of Archaeologists (EAA) 23rd Annual Meeting:, Maastricht. Session organizer and chair, Integrating Natural and Cultural Heritage (participating in a conference, workshop, ...).
  • Bloemers, J. H. F. (participant), van Londen, H. (participant) & van Oversteegen, J. (participant) (9-5-2005). De archeologische kennisketen II, Amsterdam. organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Londen, H. (participant) (1-5-2003). Archeologie en ICT (Workshop), dagvoorzitter, organisatie AAC/projectenbureau in samenwerking met het College van de Archeologische Kwaliteit (CvAK)., Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).

  2006

  • van Londen, H. (2006). Midden-Delfland : the Roman native landscape past and present. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2015

  • Schlaman, M., Travalgia, A., & van Londen, H. (2015). Survey of good Vocational Education & Training practices and learning needs in the Dutch cultural and green heritage sectors ANHER Project_O1-A3 Dutch National Report Output 1. University of Amsterdam.
  • van Londen, H., Schlaman, M., Travaglia, A., Baraldi, L., Cubas, M., Aitchison, K., Felgueiras, M., de Wilde, L., Marciniak, A., Edeso Egia, M., & Grazzini, B. (2015). ANHER Transnational Interim Report 2015. Aranzadi society of sciences.

  2018

  • Verspay, J., van Londen, H., Symonds, J., Renes, H. & Huijbers, A. (2018). Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800 – 1600). An assessment of recent excavations and a path to progress,Oogst voor Malta: Dorpsvorming in de Middeleeuwen (ca. 800 - 1600),. DANS Data Station Archaeology. https://doi.org/10.17026/dans-zwa-zdr4
  • Verspay, J., Huijbers, A., van Londen, H., Renes, H. & Symonds, J. (2018). Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800 - 1600),Nederlandse Archeologische Rapporten 56,NAR 56,. DANS Data Station Archaeology. https://doi.org/10.17026/dans-243-tm62
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Van Londen Archeologie
   adviseur
  • Commissie MER
   adviseur
  • Waddenacademie
   bestuurswerk; portefeuillehouder RO, landschap & CH