Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

Belastingen in het oude Perzenrijk

31 oktober 2018

Van 25 tot 27 oktober 2018 vond de workshop “Taxation and Administration in the Achaemenid Empire” plaats aan de VU Amsterdam.

De workshop was onderdeel van het VIDI-onderzoeksproject “Paying for All the King’s Horses and All the King’s Men. A Fiscal History of the Achaemenid Empire” onder leiding van dr. Kristin Kleber.
Doel van het project is om op basis van bronmateriaal uit de verschillende delen van het Achemenidische (Oud-Perzische) Rijk te reconstrueren hoe de staat bureaucratisch georganiseerd was, hoe zij inkomsten onttrok aan haar onderdanen en waar zij deze inkomsten aan spendeerde.

Voor de workshop deelden specialisten van verschillende onderzoeksgebieden hun inzichten, waarna deze bediscussieerd en vergeleken werden, en er een voorlopige synthese volgde.
De lezingen zullen de basis vormen voor een bundel van artikelen, tevens het eindproduct van het project. Publicatie van deze bundel staat gepland voor de herfst van 2019.

Gepubliceerd door  ACASA