Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

NWO toekenning voor Jan Paul Crielaard

12 juli 2018

740 duizend Euro voor onderzoek naar de oorsprong van Griekse kolonies in Italië.

Jan Paul Crielaard heeft een Vrije Competitie-subsidie ontvangen voor het onderzoeksproject “What went into the melting pot?” Met deze subsidie zal hij een onderzoeksgroep opzetten waarmee hij de oorsprong van de Griekse kolonies die tussen circa 800 en 550 voor v.Chr. in Italië gesticht werden, opnieuw zal bekijken.

Sinds een aantal jaren voeren archeologen en historici een verhit debat over de vraag of deze Griekse kolonisten geheel zelfstandig opereerden, of samenwerkingen aangingen met de plaatselijke bevolking en gebruik maakten van lokale kennis en netwerken. Dit project wil een doorslaggevende bijdrage leveren aan het debat over het karakter van de Griekse kolonisatie en de rol van inheemse bevolkingsgroepen.

Gepubliceerd door  ACASA