Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

VU-archeologen Sjoerd Kluiving en Gert-Jan Burgers hebben elk een subsidie van 4 miljoen euro toegewezen gekregen in het kader van de jaarlijkse EU- Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN).

TERRANOVA

Sjoerd Kluiving krijgt de subsidie voor zijn project TERRANOVA, dat wetenschappers op het gebied van archeologie, geologie, ecologie en landschapsmodellen bij elkaar brengt.
Het doel van het TerraNova project is het verbeteren van ons begrip over vroegere omgevingen en energieregimes om een bijdrage te leveren aan toekomstig landschapsbeheer en de transitie naar een koolstofarme samenleving. 

Er worden 15 promovendi, waarvan 3 bij de VU,  aangesteld voor onderzoek naar de betekenis van lange termijn landschapsgeschiedenis voor stad en land in de toekomst. Het consortium omvat in totaal 25 universiteiten, bedrijven en Ngo’s verdeeld over 13 Europese landen.

TerraNova start in het voorjaar van 2019.

HERILAND

HERILAND staat voor Cultural HERItage and the planning of European LANDscapes. Dit project van Gert-Jan Burgers wordt een duurzaam  internationaal opleidingsnetwerk (op post-graduate niveau) in onderzoek rondom het thema erfgoed en ruimtelijke ordening. Kernpunt van dit projectvoorstel zijn de veranderingen die zich de afgelopen decennia wereldwijd hebben voorgedaan in de zorg om bebouwd erfgoed in stedelijke context.

HERILAND bestaat uit een consortium van 7 kernpartners en 14 associate partners uit 11 landen. Het project start in april 2019 en heeft een looptijd van vier jaar.