Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws graveld bij Buchten (L)

Een Romeins heiligdom

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) reconstrueert het verloop van een opgraving uit 1976 van een heiligdom uit de Romeinse tijd voor de godin Acanua.


Het boek bevat de neerslag van een nooit gepubliceerd archeologisch noodonderzoek dat onder auspiciën van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek werd uitgevoerd door een groep amateurarcheologen.
De verwachting destijds was een Romeinse villa aan te treffen, maar de gevonden sporen duiden op een cultusplaats uit een categorie die in Nederland nog nauwelijks bekend is: die van de weinig gemonumentaliseerde heiligdommen van lokale cultusgemeenschappen voornamelijk bestaande uit bewoners van nederzettingen uit de directe omgeving. Het heiligdom is gewijd aan de godin Arcanua zoals twee votiefinscripties ons laten weten. Bijzonder is dat het heiligdom geen voorganger heeft in de Late IJzertijd maar pas in de loop van de eerste eeuw na Chr. is gesticht. Interessant is de aanleg van een begraafplaats in het heiligdom, vermoedelijk ergens in de zevende eeuw.
 

Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws graveld bij Buchten (L)

  • Ton Derks & Béatrice de Fraiture (eds)

  • ISBN/EAN: 9789076046662

  • Het boek is in open access beschikbaar, download de pdf op website van RCE