Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

VU-archeoloog Gert-Jan Burgers heeft een NWO-KIEM-subsidie toegekend gekregen voor het opzetten van het project 'URBS. Sustainable strategies for the integration of cultural heritage in URBan landscapeS'.

Gert Jan Burgers

Het project, genoemd naar Rome, erfgoedstad bij uitstek, brengt kennisinstellingen, zakenwereld (Geodan) en overheden samen om met nieuwe inzichten en technieken de integratie van bebouwd erfgoed in stedelijke planprocessen te bevorderen.

Met behulp van de NWO-KIEM-financiering van € 15.000, die in december werd toegekend, kunnen consortia van onderzoekers en publieke en private partners verkennen hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten.

Meer informatie over de toekenning