Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Dr. Kristin Kleber is per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Taal en Cultuur van het Oude Nabije Oosten/Ancient Near Eastern Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kristin Kleber

De nieuwe leerstoel richt zich op onderzoek en onderwijs in de talen, culturen en het erfgoed van het Oude Nabije Oosten - de bakermat van de beschaving - van haar oorsprong tot aan de Hellenistische tijd.

Kristin Kleber: “In musea wereldwijd liggen nog heel veel teksten uit het oude Mesopotamië die nog niet bestudeerd zijn, om maar niet te spreken over wat er nog in landen zoals Syrië, Irak, Iran en andere landen van het Nabije Oosten in de grond ligt. Op dat gebied zijn nog echte ontdekkingen te maken die veel kennis kunnen opleveren over de politieke, sociaaleconomische en religieuze realiteit in deze oude culturen. Deze kennis draagt op haar beurt niet alleen bij aan ons begrip van de oorsprong van onze beschaving, maar ook aan ons inzicht in de wereld van het Oude Testament en de huidige tradities van deze regio, want veel daarvan gaan terug tot de tijd voor de komst van het Islam.”

Over Kirsten Kleber

Kristin Kleber studeerde Assyriologie, Archeologie van West-Azië en Semitische Talen aan de Freie Universität Berlin en aan de Johns Hopkins University in Baltimore. Zij promoveerde in 2008 aan de Universität Münster en specialiseerde zich in de sociale, juridische, politieke en economische geschiedenis van Babylonië in het eerste millennium voor Christus. Sinds 2010 doceert ze talen en culturen van het Oude Nabije Oosten op de VU. In 2014 verwierf zij een Vidi-project van NWO waarin ze zich nog tot 2019 samen met twee promovendi en een postdoc bezighoudt met onderzoek naar het belastingstelsel en de administratie van het Oud-Perzische Rijk.

Project “Paying for All the King’s Horses and All the King’s Men. A Fiscal History of the Achaemenid Empire