Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

Irene de Jong gekozen tot lid KNAW

19 mei 2015

De KNAW heeft zestien nieuwe leden gekozen, waarvan vier UvA-hoogleraren. Irene de Jong, hoogleraar klassiek Griekse taal- en letterkunde, is een van de nieuw benoemde leden.

De UvA-hoogleraren zijn volgens de KNAW stuk voor stuk wereldwijde experts op hun vakgebied. Irene de Jong analyseert de Griekse vertelkunst. Ze onderzoekt hoe de werken van Homerus, Herodotus, en de tragediedichters Sophocles en Euripides zo succesvol zijn geworden.

De KNAW is een genootschap van ruim vijfhonderd wetenschappers dat de regering adviseert bij het wetenschapsbeleid. De academie organiseert ook wetenschappelijke debatten. Ieder jaar benoemt de KNAW, die onder leiding van UvA-hoogleraar José van Dijck staat, zestien nieuwe leden. Daarvoor kiest ze de beste wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Onder meer KNAW-leden, Colleges van Bestuur van universiteiten en de commissie technologie van werkgeversorganisatie VNO-NCW mogen nieuwe leden voordragen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen