Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

4G en archeologie aan de UvA

11 september 2014

Op locatie direct kaarten en informatiebronnen raadplegen met 4G internet op tablets.

Bij de opleiding Archeologie aan de UvA is een pilot gestart van 4G internet op tablets.
In de context van het eerstejaars vak ‘Inleiding Archeologie’ worden studenten met behulp van digitale media op locatie in contact gebracht met de archeologie van Amsterdam. Tijdens een veldonderzoek kunnen studenten direct verschillende historische en archeologische kaarten en informatiebronnen raadplegen. Zo krijgen ze inzicht in de historische oorsprong van gebouwen, ruimtelijke organisatie en mogelijke archeologische vindplaatsen begraven onder het huidige straatniveau.

Mobile e-learning

Het project is een succesvolle demonstratie van de wijze waarop de inzet van mobiele applicaties direct kan leiden tot een beter inzicht in het studiemateriaal.

De pilot is opgezet door de UvA, ACASA – Department of Archaeology en Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam in samenwerking met SURF en KPN. Voor meer informatie, bekijk de video op SURF .

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen