Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

E-learning Archaeology, the Heritage Handbook. Nieuwe publicatie van Heleen van Londen.

7 mei 2013

Dit handboek biedt een overzicht van centrale thema's in de archeologische monumentenzorg in Europa.

Met een selectie van hoofdstukken of  thema's kunnen docenten eigen curricula voor e-learning samenstellen afhankelijk van doelgroep en leerdoelen. De DVD achterin het boek geeft diverse Europese themagerichte casestudies, ook deze kunnen toegevoegd worden aan de e-learning cursussen.  De inhoud van het boek is gratis beschikbaar als digitaal cursusmateriaal via www.e-archaeology.org

De database voor lesmateriaal en de lesstof zelf is ontwikkeld met geld van het Leonardo da Vinci programma. Aan het project werkten archeologen mee uit Polen, Zweden, Engeland, Spanje, Duitsland, Letland en Nederland.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen